Gerealiseerd

Nieuwbouw ECOstyle Oosterwolde

Oosterwolde, ECOmunitypark
Winnaar "International BREEAM AWARD 2016"
BREEAM***** Outstanding
Winnaar 'International BREEAM Award 2016'
Ecologisch & bio-based
Geheel zelfvoorzienend
Cradle-to-cradle

Nieuwbouw ECOstyle Oosterwolde

De nieuwbouw voor ECOstyle (ecologische mest- en bestrijdingsmiddelen) in Oosterwolde mag zich met recht één van de meest ambitieuze projecten in Noord Nederland noemen. Zowel het kantoor (ca. 1.200m²) als het distributiemagazijn (ca. 4.750m²) behaalden als eerste gebouw in Europa een BREEAM Outstanding certificaat (5 sterren*****). Als kers op de taart wint het distributiemagazijn in 2016 de internationale BREEAM Award 2016 welke prijs door een trotse eigenaar en ontwikkelaar in Londen in ontvangst werd genomen. Een bekroning van een drie jaar durend en zeer intensief proces van samenwerking tussen ECOstyle als opdrachtgever en Zethoven-Hornstra Bouwplan Ontwikkelaars (destijds Zethoven Bouwplan Groep) als gebouwontwikkelaar. 

Rol Zethoven-Hornstra Bouwplan Ontwikkeling

Zethoven-Hornstra treedt op als totaaladviseur voor ECOstyle in het proces van totstandkoming van hun nieuwbouw en maakt derhalve de ontwerpen, de bouwkundige uitwerkingen in eigen huis, maar is ook BREEAM gecertificeerd 'Expert' en heeft derhalve de BREEAM ceertificering eveneens in eigen huis verricht. De directie van ECOstyle laat zich zo ondersteunen en ontzorgen gedurende het gehele proces van vorming van het PvE (programma van eisen) tot en met de oplevering. 

Lees verder over dit ambitieuze project in het projectmagazine, te vinden onder de downloads...

Duurzaamheidsambitie en pioniersrol

In het verlengde van de visie van ECOstyle speelt duurzaamheid en ecologie uiteraard een hoofdrol. Echter was voor de ontwikkelaar de uitdaging deze ambitie in een juiste balans te brengen met de bruikbaarheid en de betaalbaarheid van het gebouw. Het pand heeft desalniettemin een zeer bijzondere uitstraling gekregen, waarbij voornamelijk circulaire herbruikbare en natuurlijke biobased materialen zijn gebruikt. Conform de strenge eisen van Breeam en volgens het Cradle-to-cradle principe. De gebouwen zijn geheel zelfvoorzienend op gebied van energie, zuivert haar eigen rioolwater en hergebruikt regenwater. De bouwlocatie in Oosterwolde (Fr) is gelegen op het unieke door de opdrachtgever zelf ontwikkelde ECOmunitypark. Een uniek ecologisch werklandschap, waar meer ruimte is voor ambitieuze ondernemers om hun huisvestingsideaal te realiseren.

Een internationale onderscheiding: 'WINNAAR BREEAM AWARD 2106'

De ambitie en uitgesproken visie van ECOstyle eigenaar Anne Jan Zwart valt al snel op bij de DGBC eb de BRE, de certificeringsinstituten voor BREEAM. In 2016 is nog nooit een 'Outstanding (5 sterren) certificaat uitgegeven voor een distibutiemagazijn. Veel maatregelen zijn echter niet doorgevoerd omdat ze nodig waren voor het certificaat, maar komen uit het oprechte programma van eisen van Zwart als opdrachtgever. Zijn in het ECOmunitypark verwezenlijkte visie dat er een andere balans noodzakelijk was tussen "werken, de mens en de omgeving" is doorgetrokken in dit gebouw. En daadwerkelijk ervaar je het aanwezig zijn in dit gebouw als een volstrekt unieke ervaring. De natuur loopt letterlijk door de deur naar binnen. De mens centraal en de impast op de opgeving minimaliseren was voor Daan Zethoven een heldere opdracht. Het ontwerp is dan ook een gebalanceerd recept geworden van een unieke uitstraling, maar met een buitengewoon bruikbaar karakter. 

      

Na een voorselectie in 2016 werd op het BRE Gala in Londen de prijs in ontvangst genomen door: Anne Jan en Jan Sido Zwart (ECOstyle) en Rutger Postma en Daan Zethoven (Zethoven Bouwplan Groep)

Opdrachtgever:

ECOstyle Oosterwolde

Ecomunitypark 1
8431 SM Oosterwolde