Gerealiseerd

Minnertsga MFA 'De Doarpsfinne'

Minnertsga, Fjildleane
In plak foar de Mienskip fan Minnertsga...

Minnertsga MFA 'De Doarpsfinne'

Na een motiverende kennismaking met het bestuur van de stichting MFA Minnertsga en de goedkeuring na een presentatie aan de Gemeenteraad van gemeente 'Het Bildt', begint het avontuur dat leiden zal tot de succesvolle afronding van de totstandkoming van 'MFA de Doarpsfinne' in Minnertsga. Een samenwerking waar wij met veel plezier op terugkijken. Een geslaagd proces waarbij de bestaande voetbalkantine integraal opgenomen is in de nieuwbouw, zodat de emotionele binding met dit door de leden zelf gebouwde gebouw gerespecteerd wordt. Naast het volledig revitaliseren van de voetbalkantine, bestuurskamer en kleedruimten, worden een foyerruimte, een sporthal met tribune, vergaderzalen en sanitaire voorzieningen nieuw gebouwd. Vijf jaar na oplevering hebben we de stichting opnieuw begeleid bij het totstandbrengen van een uitbreiding met een huisartsenpraktijk.

Voor de stichting MFA Minnertsga voeren wij proces- en bouwmanagement uit. Het betreft een totaal ontzorgende opdracht, van PvE en ontwerp tot directievoering en bouwtoezicht: Inventarisatie PvE, ontwerp, stedebouwkundige inpassing en visualisatie, uitwerking bouwkunig, -bouwfysisch, constructief en installatietechnisch. Bouwmanagement en directievoering alsmede procesbesprekingen met betrokken partijen.

Betrokken partijen:
Bouwbedirjf Lont (MFA)
Bouwbedrijf PA Wiersma (huisartsenpraktijk)
Installatiebedrijf Zonderland (MFA + huisartsenpraktijk)

Opdrachtgever

Stichting MFA 'de Doarpsfinne' Minnertsga